Ovaj portal posvećen je e-learningu samo za našu školu. Mole se svi nastavnici da prilikom korišćenja materijala sa interneta vode računa o potrebi poštovanja autorskih prava!

kod za versku nastavu za sva odeljenja je: rlrbovt

kod za biologiju za sva odeljenja je: 6wyopjy

kod za likovnu kulturu za sva odeljenja je: hldee46

Vežbanja za V1,V2,V3

Deco, na poslednjim časovima radili smo tekst Devant la grillie de l'école. Vaš zadatak je da na osnovu teksta iz udzbenika na str.51 pored svake zadate rečenice napišete VRAI ukoliko je rečenica tačna ili FAUX ukoliko je netačna. Odgovore uslikati i poslati na gugl učionicu.

Sve što budete pisali i slali meni biće pregledano i ulaziće u ocenu za kraj školske godine koju ćete dobiti po povratku u školu. Hvala.

1. Thomas a un controle de maths.

2. Thomas et Julie mangent au self à midi et quart.

3. Thomas aime le mardi.

4. Julie est sur la photo.

5. Léa adore les maths.

6. Léa est timide.