Ovaj portal posvećen je e-learningu samo za našu školu. Mole se svi nastavnici da prilikom korišćenja materijala sa interneta vode računa o potrebi poštovanja autorskih prava!

kod za versku nastavu za sva odeljenja je: rlrbovt

kod za biologiju za sva odeljenja je: 6wyopjy

kod za likovnu kulturu za sva odeljenja je: hldee46

Vežbanja za VII-1, VII-2, VII-3

Deco, na poslednjim časovima, neposredno pre petnaesto minutnih provera radili smo futur simple. Vaš zadatak je da zadate glagole stavite u futur simple i pravilno ih rasporedite u rečenice, po značenju.Uradjeni zadatak slikajte i pošaljite mi na gugl učionicu.

Sve što budete pisali i slali meni biće pregledano i ulaziće u ocenu za kraj školske godine koju ćete dobiti po povratku u školu.Hvala.

Evo zadatka:

1. parler   2. changer  3. préparer  4. inviter  5. etre  6. sortir   7.manger  8. avoir 

1. Ils_________________ le petit déjeuner chaque matin.

2. Nous _______________ 10 ans demain.

3. Elle ne  ____________  pas  ce soir avec ses amis.

4. Il __________________ de vetements.

5. Vous _________________ des fruits et des legumes.

6. On __________________ de notre projet ce soir.

7. Tu ________________  tes amis à la boum.

8. Elle ne ____________ pas gentille avec ses amis.