Ovaj portal posvećen je e-learningu samo za našu školu. Mole se svi nastavnici da prilikom korišćenja materijala sa interneta vode računa o potrebi poštovanja autorskih prava!

kod za versku nastavu za sva odeljenja je: rlrbovt

kod za biologiju za sva odeljenja je: 6wyopjy

kod za likovnu kulturu za sva odeljenja je: hldee46

Vežbanje za VIII-2

Deco, na poslednjim časovima radili smo tekst o internetu ,Les amis sur Internet, na str 44  u udzbeniku. Potrebno je da na osnovu tog teksta uradite vežbanje koje vam šaljem a to je da ovde zadate rečenice na osnovu teksta poređate hronološkim redom. Uradjeno vežbanje slikajte i šaljite mi na gugl učionicu. 

Sve što budete pisali i slali meni biće pregledano i ulaziće u ocenu za kraj školske godine koju ćete dobiti po povratku u školu. Hvala.

Evo zadatka:

Ma soeur m'a dit qu'il y a 200 millions de membres.

Elle m'a dit qu'elle était sur Facebook.

Elle m'a dit qu'elle m'enverrait une invitation.

Elle m'a assuré que ce n'était pas dangereux.

Elle m'a dit que c'était drole, l'histoire du mur.

Elle m'a raconté qu'elle avait retrouvé plein de gens.