Ovaj portal posvećen je e-learningu samo za našu školu. Mole se svi nastavnici da prilikom korišćenja materijala sa interneta vode računa o potrebi poštovanja autorskih prava!

kod za versku nastavu za sva odeljenja je: rlrbovt

kod za biologiju za sva odeljenja je: 6wyopjy

kod za likovnu kulturu za sva odeljenja je: hldee46

Vežbanja za VII-1, VII-2, VII-3

Deco,pošto utvrđujemo ono što smo radili , molim vas da uradite ova vežbanja, slikate ih i pošaljete mi ih na gugl učionicu. Ja ću ih pregledati, evidentirati i poslati vam povratnu informaciju. Rok je do petka, 27.03.2020. Hvala.

1. Mettez les verbes donnés au condtionnel present:( Stavite zadate glagole u zagradi u kondicional prezenta) :

1. Ils ( aller)________________________ au stade.

2. Nous ( sortir) ____________________ avec vous.

3. Elle ( ne pas regarder) ________________ ce film.

4. Tu ( mettre) ______________________ ce costume avec plaisir.

5. Vous ( pouvoir) ________________ m'apporter un café?

6. On (ne pas devoir) _________________ polluer la nature.

2. Reliez les mots avec leur signification:( Povežite reči na francuskom sa značenjem na srpskom) :

1. le portable                                              1. rođendan

2. tricher                                                    2. slikati se

3. attraper                                                  3. mobilni telefon

4. l'anniversaire                                           4. uhvatiti

5. envoyer les messages                               5. varati

6. prendre des photos                                   6. slati poruke