Ovaj portal posvećen je e-learningu samo za našu školu. Mole se svi nastavnici da prilikom korišćenja materijala sa interneta vode računa o potrebi poštovanja autorskih prava!

kod za versku nastavu za sva odeljenja je: rlrbovt

kod za biologiju za sva odeljenja je: 6wyopjy

kod za likovnu kulturu za sva odeljenja je: hldee46

Vežbanja za VIII-2

Deco, pošto utvrđujemo ono što smo radili , šaljem vam vežbanja koja treba da uradite do petka, 27.03., slikate ih i pošaljete mi na gugl učionicu. Ja ću sve pregledati , evidentirati i poslati vam povratnu infirmaciju. Hvala.

1. Uradite ova vežbanja iz radne sveske, 1. na 34. strani i 4. na 35. strani.

2. Reliez les mots ( povežite reči na francuskom sa značenjem na srpskom) :

1. ajouter                                  1. fakultet

2. le réseau                               2. poslati poziv

3. la fac                                    3. raširiti se na

4. etre branché sur                    4. uveriti

5. s'étendre                              5. mreža

6. envoyer une invitation            6. zid

7. assurer                                 7. dobro se razumeti u nešto                            

8. le mur                                  8. dodati