Ovaj portal posvećen je e-learningu samo za našu školu. Mole se svi nastavnici da prilikom korišćenja materijala sa interneta vode računa o potrebi poštovanja autorskih prava!

kod za versku nastavu za sva odeljenja je: rlrbovt

kod za biologiju za sva odeljenja je: 6wyopjy

kod za likovnu kulturu za sva odeljenja je: hldee46

Прочитајте текст  WIKI  Масленица

одговорите на питања:

1.  Когда  начинается праздновать Масленица?

2. Что пекут на Масленицу?

3.Что символизируют блины ?

4. Што можно делать на ярмарке?

5. Что делают в последний ден Масленицы?