Ovaj portal posvećen je e-learningu samo za našu školu. Mole se svi nastavnici da prilikom korišćenja materijala sa interneta vode računa o potrebi poštovanja autorskih prava!

kod za versku nastavu za sva odeljenja je: rlrbovt

kod za biologiju za sva odeljenja je: 6wyopjy

kod za likovnu kulturu za sva odeljenja je: hldee46

Pristup učionici sa kodom 

 1. Otvorite sajt  classroom.google.com.
   
 2. Na vrhu, kliknite na Add and then Join class.

  Click Join class

 3. Unesite kod koji su vam dali nastavnici i nakon toga kliknite na Join.
  Kod se sastoji od 6 or 7 slova ili brojeva. Na primer, hjhmgrk ili g5gdp1.

  Enter class code