Ovaj portal posvećen je e-learningu samo za našu školu. Mole se svi nastavnici da prilikom korišćenja materijala sa interneta vode računa o potrebi poštovanja autorskih prava!

kod za versku nastavu za sva odeljenja je: rlrbovt

kod za biologiju za sva odeljenja je: 6wyopjy

kod za likovnu kulturu za sva odeljenja je: hldee46

Ваш следећи задатак је да прочитате текст на 69. страни ваше књиге. У том тексту ћете видети хлаголе летает, летит, идет , едут, ходит...
То је посебна група глагола у руском језику и зову се ГЛАГОЛИ КРЕТАЊА
ГЛАГОЛИ КРЕТАЊА УВЕК СТОЈЕ У ПАРУ

ИДТИ - ХОДИТЬ ( ићи пешке , ходати )
ЕХАТЬ - ЕЗДИТЬ ( возити се превзним средством )
ЛЕТЕТЬ - ЛЕТАТЬ ( летети )

Глаголи идти ехать и лететь ( први у пару )су глаголи који означавају кретање у одређеном правцу значи знамо тачно куда неко иде .
А глаголи ходить, ездить и летать ( други у пару ) означавају кретање у неодрђеном правцу , значи не знамо тачно куда неко иде.

Када прочитате текст и подвучете глаголе кретања погледајте табелу на 69.страни са променом глагола кретања и допуните облике који недостају. ( подсетите се садашњег времена прве и друге коњугације )
Табелу препишите у свеску и то тако да глаголи одређеног кретања буду плаве боје а неодрђеног кретања зелене или црвене боје.
Ако нешто не буде јасно питајте на овој платформи или пошаљите на email.

Kod za pristup predmetu -74no3u7

kod za ucionicu je wiw3sfc

Kod za Google učionicu: bxcl4i3

kod za ucionicu V2: rxdfd75

Kod za Google učionicu: syr5fa6

Kod za gugl učionicu je xntbw6x

Kod za google učionicu je -  cr67boo

 

 

kod za google ucionicu je 7ka2lzj

Kod za Google učionicu je: 25lwa73