Ovaj portal posvećen je e-learningu samo za našu školu. Mole se svi nastavnici da prilikom korišćenja materijala sa interneta vode računa o potrebi poštovanja autorskih prava!

kod za versku nastavu za sva odeljenja je: rlrbovt

kod za biologiju za sva odeljenja je: 6wyopjy

kod za likovnu kulturu za sva odeljenja je: hldee46

Kod za pristup predmetu - k6nruuw

1. Koje su se glasovne promene izvršile u rečima:RATNIČE, UZDASI, PLOVIDBA, BOLESNA?

2.Napiši pravilno:

a) Ne oslanjajte se  ____________ (na +niko).

b) Nije _________(oni) stalo ______________ (do+niko).

3.Odredi vrste i podvrste zamenica:SVOJ, NI O ČEMU, KOJIM, SVAKI, SVAKO, NJIHOV, NAMA. Ako zamenica nije u nominativu napiši kako glasi njen oblik u nominativu.

Kod za Google učionicu je: ig2ydob

Kod za Google učionicu je: byictvu

Kod za Google učionicu je: xioswgb

kod za google ucionicu je 654342f

Код за Google учионицу је: qlm5zoy

kod za google učionicu je: e6ndufo

Код за Google учионицу је: s3ygwi7

Šifra za Google učionicu je: zts6pf6