Ovaj portal posvećen je e-learningu samo za našu školu. Mole se svi nastavnici da prilikom korišćenja materijala sa interneta vode računa o potrebi poštovanja autorskih prava!

kod za versku nastavu za sva odeljenja je: rlrbovt

kod za biologiju za sva odeljenja je: 6wyopjy

kod za likovnu kulturu za sva odeljenja je: hldee46

Kod za Google učionicu je: zzw3bst

Kod za Google učionicu: 3w6343n

kod za google ucionicu je 6wsupui

Kod za google učionicu je -  qv3pilz

Šifra za Google učionicu je: 56r3mfs

 

Kod za Google učionicu je: 45doig3

Код за Google учионицу је: ucdon2m

Šifra za Google učionicu je: gg67a4u

kod za google učionicu je: gaeg3a6