foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ПОДЕЛА ПОРУЧЕНИХ И ПЛАЋЕНИХ УЏБЕНИКА У ПРЕТПЛАТИ БИЋЕ ОРГАНИЗОВАНА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ ОШ "ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА" У НЕДЕЉУ 01.09.2019. ОД 10.00 ДО 12.00 ЧАСОВА – МЛАЂИ РАЗРЕДИ (I-IV) ОД 12.30 ДО 14.30 ЧАСОВА – СТАРИЈИ И РАЗРЕДИ (V-VIII)

ОШ "Ослободиоци Београда"

П Р И Ј Е М   И   Р Е Ш А В А Њ Е  Ж А Л Б И   У Ч Е Н И К А 
Н А   Р Е З У Л Т А Т Е   З А В Р Ш Н О Г  И С П И Т А

ОШ  ''ОСЛОБОДИОЦИ  БЕОГРАДА''
С У Б О Т А    21. 06. 2014.
8.00 – 13.00


П Р И Ј Е М   И   Р Е Ш А В А Њ Е   Ж А Л Б И   У Ч Е Н И К А    
Н А   Р Е З У Л Т А Т Е   З А В Р Ш Н О Г  И С П И Т А
У   О К Р У Ж Н И М   У П И С Н И М  К О М И С И Ј А М А
П О Н Е Д Е Љ А К     23. 06. 2014.
8.00 – 16.00
ОШ ''ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР''
ВРАЧАР  КРАЉА МИЛУТИНА  10

3640-168    3640-166


2019 Copyright ОШ Ослободиоци Београда Rights Reserved